fbpx

Heidi Clayton, potter; wheel-thrown, ceramic bowl